CONDICIONS D'ÚS DEL LLOC WEB

El Lloc és propietat de Robert Miguélez Parcerisa (en endavant, "Dsnivell"), una Empresa SITUADA EN Puigcerdà, Girona (Espanya).

Estàs Condicions d'USO (les "Condicions d'ús") s'apliquen al lloc web de Dsnivell, Que el seu Domini és www.dsnivell.cat. En utilitzar aquest lloc, Mostres teu Conformity amb les Presents Condicions d'ús. Si no estàs d'acord, et preguem Que deixis d'utilitzar.


ÚS DEL LLOC

Com a usuari d'aquest lloc web et compromets un pecat Accedir authority a cap part del Lloc, ni un cap Servidor de Dsnivell, Per mitjà de pirateig o falsificació, Extracció de Contrasenyes o QUALSEVOL Un altre mitjà il·legítim.


CONDICIONS ADDICIONALS PER A LES COMPRES

S'aplicaran Termes i Condicions ADDICIONALS Per L'Adquisició de béns, Així Com paràgraf Productes concrets, promocions o SIMILARS, que Formen part de les Presents Condicions d'USO. En cas de Conflicte Entre les Presents Condicions d'USO i els Termes i Condicions Pels que es regeix Una instància de part o de l'ONU Servei en particular, del lloc, prevaldrà el que especifiquen els Termes i Condicions paràgraf ESA a instància de part o Servei en concret.

COMPTES, Contrasenyes I SEGURETAT

Per a la utilització de determinats Serveis Oferts A través del lloc, Pot Ser Necessària La Creació d & una Compte d'usuari. És el teu Responsabilitat mantenir la confidencialitat de la informació del Compte, incloent la contrasenya.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les Condicions de la Política de Privacitat de Dsnivell Que apliquen una d'aquest lloc web Formen part de les Presents Condicions d'USO ,: Per això, et convidem a consultar nostra Política de privacitat.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

La informació of d'aquest lloc web this web Subjecta un pecat Canvis Previ avís. Dsnivell no garanteix Que El Lloc, contingut, Serveis o Prestacions del Mateix no Continguin Errors o no vagin a interrompre, ni es compromet a Corregir Errors ni ha una que l'ús del lloc vagi una aportar UNS Resultats específics.

LEGISLACIÓ APLICABLE I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Acceptes Que TOTS ELS Assumptes Relacionats amb el teu ús i Accés al lloc, Inclosos els Conflictes, es regiran Per la Legislació Espanyola i de la Cataluña, INDEPENDENTMENT de les disposicions sobre Conflicte de Lleis. Conscients En què El Lloc de la Jurisdicció personal és de la Comunitat de Catalunya i els tribunals de Catalunya (Espanya), i un renúncies a Presentar objeccions en les dites tribunals.

Nul·litat ON Hi hagi Prohibició

Dsnivell ADMINISTRA El Lloc www.dsnivell.cat from Catalunya (Espanya). D'Encara Floristeria accedir al lloc from Tot El Món, no Tots els Productes o Serveis esmentats o Oferts Al lloc estan Disponibles Per Tots Usuaris de NI A tot arreu. Dsnivell es reserva el dret a limitar, SEGONS Do Criteri, el Subministrament dels Productes o Serveis a QUALSEVOL Individu o Zona Geogràfica.

ÚLTIMES DISPOSICIONS

En cas que una jurisdicció competent consideri que Alguna de les disposicions de les Presents Condicions d'USO és Nul·la o no aplicar Floristeria, TOTA LA Disposició haurà limitar o eliminar a la Menor Mesura permissible, i reemplaçar D'una Vàlida Que Representeu les intencions de AQUESTES Condicions de la USO, de Manera Que Seguiu mantenint la seva vigència.

El Fet De Que Dsnivell no insisteixi en o no asseguri l'estricte Compliment amb les Presents Condicions d'USO no constituirà Una renúncia Per instància de part d'un Dsnivell Cap de les disposicions o: drets amb Els Que Compte paràgraf executar AQUESTES les Condicions d'USO.

Dsnivell es reserva El Dret, SEGONS Do Criteri únic, un switch to, Modificar, Anadir o ELIMINAR Fragments de les Condicions d'USO en més qualsevol Moment. Queda sota la teva responsabilitat consultar les Presents Condicions d'USO de forma periòdica amb el de fi de comprovar si HA Actualitzacions. Contínues de Si utilitzant El Lloc Després de La publicació de: modificacions, s'entendrà que les acceptes.

INFORMACIÓ DE L'EMPRESA

Robert Minguélez Parcerisa

Carretera La seu N.26, 17520, Puigcerdà, Girona, Espanya

Darrera actualització: 2015.10.03